Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, najczęściej są to prace przeładunkowo - transportowe o charakterze pomocniczym, ale także jako urządzenia obsługujące ciągi technologiczne np.: w zakładach przeróbki surowców mineralnych, do transportu urobku w kopalniach i w zakładach przeróbki węgla.

Przenośniki taśmowe służą do przemieszczania w kierunku poziomym lub pochyłym materiałów sypkich lub ładunków jednostkowych. Ruch taśmy może odbywać się w jednym kierunku lub dwukierunkowo (przenośnik rewersyjny). Przenośniki taśmowe mogą pracować jako samodzielne urządzenie transportujące materiał z zasypu do odbiornika, jak również jako zespół przenośników.

Dostarczamy także przenośniki taśmowe ważące, wykorzystywane między innymi w węzłach betoniarskich do transportu kruszyw.

Galeria: 
Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy
Przenośnik taśmowy