Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowe, zwane również śrubowymi, żmijkami, stosuje się do transportu materiałów sypkich, miałkich, pylastych oraz drobnokawałkowych, głównie w przemyśle materiałów budowlanych, zbożowo-młynarskim, spożywczym.

Służą one do przemieszczania materiałów luzem w kierunku poziomym lub pochyłym (do 50° od poziomu). Mogą odbierać materiał transportowany spod lejów zasypowych, zasobników, silosów lub innych przenośników i podawać go do innych zbiorników, np. do wag zbiornikowych lub na inne przenośniki.

Vietnam Premier League matchestruc tiep bong dawelcome

Galeria: 
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy
Przenośnik ślimakowy